Бългaрин се качи на покрива на Миланската скала, за да протестира