Важна информация за притежателите на многогодишни жилищноспестовни влогове в Пловдив