Гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, ще могат да останат в страната след Брекзит