МВФ и Световната банка с висока оценка за фискалната политика на България