Активността в сектора на услугите в Китай се забавя