Юноша на Славия с трансфер в столицата на екзотичен отров