Саудитският принц се е запознал с възможностите за инвестиции в туризъм у нас