Опасно: Строители по морето масово работят необезопасени