Всички заявени 32 екипажа стартираха в 47-то рали „Стари столици“