Откриването на извънземен живот е с една стъпка по-близко