Ниското ниво на "киберхигиена" е проблем, признават спецове