Данъчни главоболия за Рууни, може да се окаже с -3,5 милиона