ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Кюстендил за периода 10 - 16 октомври 2016 г. - 1 част