Ева Монкюр: В България са разположени над 190 гостуващи офицери