Съвременната скала за ядрени оръжия е наистина плашеща!