Почистват и подновяват маркировката на туристическите маршрути