Магнитите на хладилника могат да бъдат смъртоносни