1/5 от трудоспособните японци пред риск от смърт заради прекалено много работа