Максималната продължителност на живота на хората е фиксирана