Станишев: Ирина Бокова имаше шансове за ООН до последния момент