Британците предлагат "хитлеристки пакет от мерки" спрямо чужденците