Добрият стар юмручен бой. Боксът, преди появата на боксовите ръкавици