Изследванията, които се правят на доброволните кръводарители, се равняват на задължителен профилактичен преглед