Дончев: Договорени са 30 на сто от средствата от новия програмен период