Ден за размисъл е обявен в 3 населени места в страната