Сватба по време на избори, но как ще се извиняват отсъствията?