Българска изложба в манастир предизвика възторг в Австрия