Костадинов: Раздадохме се напълно, остава разочарование