Общата стойност на първата в света плаваща АЕЦ възлиза на 30 милиарда рубли