Система за бизнес-комуникации между участниците на “АТОМЕКС 2016” е представенa на сайта на мероприятието