Българската делегация на 60-та юбилейна сесия на Генералната конференция на МААЕ – фото репортаж