Япония и Русия обсъждат реализацията на 100 проекта