Славист също включен в престижния списък на "Гардиън"