Deutsche Bank и постоянната слабост на европейските кредитори