Словакия и Унгария: Темата за квотно разпределение на бежанците в ЕС е мъртва