В детските градини ще хранят децата по българския държавен стандарт