Милен Русков: Малко писател, малко разбойник, малко революционер