Митьо Пищова обещава топла питка и кебапче за всеки старец и бабичка