ЦИК ще упражнява контрол от отпечатването до предаването на бюлетините