Общините да съдействат на гражданите при бежанска криза