Определиха местата в Пловдив за агитационни материали по време на изборите