8.1% e делът на потребление на незаконни цигари към второто тримесечие на 2016 г.