50 % от европейците над 18 год. с националистки и антимигрантски настроения