Американската икономика генерира през септември 154 хиляди нови работни места