Френският министър-председател призова Германия да е по-активна в икономическото развитие на ЕС