Валутните резерви на Китай се топят с ускорен темп