Шотладния отваря втората в света електроцентрала с хвърчила