Включват нови хасковски туристически обекти в Инвестиционна карта