Изследване: 46% от българите се страхуват от бежанците