Понижение на индустриалното производство във Великобритания през август